Specializari

Domeniul: Inginerie Industrială

Specializări:

 • Tehnologia construcţiilor de maşini (TCM) Anul 1   Anul 2   Anul 3   Anul 4
 • Maşini unelte şi sisteme de producţie (MUSP)  Anul 1   Anul 2  Anul 3  Anul 4
 • Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor (TTC)      Anul 1   Anul 2  Anul 3  Anul 4

Domeniul: Inginerie şi Management

Specializări:

 • Inginerie economică în domeniul mecanic (IEDM) Anul 1   Anul 2   Anul 3   Anul 4
 • Inginerie economică industrială (IEI) Anul 1   Anul 2   Anul 3   Anul 4

Domeniul: Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

Specializări:

 • Calculatoare (C)
 • Tehnologia informaţiei (TI)

Domeniul: Ingineria Sistemelor

Specializări:

 • Ingineria sistemelor multimedia (ISM)

Domeniul: Inginerie Electrică

Specializări:

 • Electromecanică (EM)

Domeniul: Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii

Specializări:

 • Electronică aplicată (EA)

Domeniul: Mine, Petrol şi Gaze

Specializări:

 • Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor (TDDH)   Anul 1   Anul 2   Anul 3   Anul 4

Domeniul: Ingineria Mediului

Specializări:

 • Ingineria şi protecţia mediului în industrie (IPMI)  Anul 1   Anul 2   Anul 3   Anul 4

Domeniul:Inginerie Aerospaţială, Autovehicule, Transporturi

Specializări:

 • Ingineria Transporturilor şi a Traficului (ITT) Anul 1   Anul 2   Anul 3   Anul 4

Domeniul: Mecatronică şi Robotică

Specializări:

 • Mecatronică (MEC) Anul 1   Anul 2   Anul 3   Anul 4
 • Robotică (ROB)  Anul 1   Anul 2