Calculatoare si Inginerie Electrica

Corpul profesoral al Departamentului de Calculatoare si Inginerie Electrica:

 

Adrian FLOREA

Adrian FLOREA

Adrian FLOREA
Prof. dr. ing.
Domenii de interes profesional

  • Arhitecturi avansate de procesare a informatiei, algoritmi de procesare numerica, microarhitecturi predictive si speculative, microarhitecturi dedicate (embedded), sisteme cu microprocesoare, sisteme multicore, modele de programare paralela, calcul evolutiv, algoritmi genetici, probleme de optimizare multiobiectiv, invatare automata si sisteme tolerante la defectari,istoria stiintei si ingineriei calculatoarelor, tehnicile de programare obiectuala si vizuala, compilatoare/instrumente de simulare, programarea sub sistemul de operare Linux, software educational in domeniul de specialitate.

 

Daniel VOLOVICI

Daniel VOLOVICI

Daniel VOLOVICI
Prof. dr. ing.

 

 

Lizeta POPESCU

Lizeta POPESCU

Lizeta POPESCU
Conf. dr. ing.

 

 

Alexandru BUTEAN

Alexandru BUTEAN

Alexandru BUTEAN
As. dr. ing.